Εδαφολογικοί ψηφιακοί χάρτες

Tag : Soil map

Εδαφολογικοί ψηφιακοί χάρτες

Οι ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της λελογισμένης χρήσης λιπασμάτων, στη βελτίωση της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων, αλλά και στη σωστή επιλογή της κατάλληλης

Continue reading