Μονάδα GIS

Μονάδα GIS

Μονάδα GIS

Μονάδα GIS

Η Μονάδα GIS αποτελεί οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού και γεωγραφικών πληροφοριών, με δραστηριότητες στα πεδία της χαρτογράφησης, των μετρήσεων, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της προσομοίωσης.

Μέσω της Μονάδας GIS επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο χειρισμός των γεωγραφικών πληροφοριών, με σκοπό τη σύνθεση και την εφαρμογή της γνώσης για την λήψη αποφάσεων και την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων.

Η Μονάδα GIS  παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Χωρική ανάλυση δεδομένων και παραγωγή θεματικών χαρτών
  • Ανάπτυξη διαδραστικών online εφαρμογών χαρτογραφίας (Web – GIS), οι οποίες βασίζονται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα GeoServer και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών
  • Αποτύπωση εκτάσεων κατά ΕΓΣΑ87 ή WGS84
  • Εφαρμογές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)
  • Δημιουργία και επεξεργασία μεταδεδομένων σε σύνολα χωρικών δεδομένων, σύμφωνα με το ISO-19139.
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση χρηστών, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εφαρμογών τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

No comments.

Αφήστε μια απάντηση