Μονάδα GIS

Archives : Μάιος 11th, 2018

Μονάδα GIS

Μονάδα GIS

Η Μονάδα GIS αποτελεί οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού και γεωγραφικών πληροφοριών, με δραστηριότητες στα πεδία της χαρτογράφησης, των μετρήσεων, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της προσομοίωσης. Μέσω της Μονάδας GIS επιτυγχάνεται η

Continue reading

Συστήματα Άρδευσης

Συστήματα Άρδευσης

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση και για το λόγο αυτό ο η βέλτιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού άρδευσης αποτελεί ένα ολοένα και

Continue reading